Vandaag op de internationale self-injury awareness day, 1 maart, start de eerste Vlaamse lotgenoten vereniging Verwonderd. Prof. dr. Imke Baetens van de Vrije Universiteit Brussel draagt zorg voor de wetenschappelijke aanpak die de vereniging hanteert. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar opzettelijke zelfverwonding bij jongeren.

 

De vereniging wil zelfverwonding helpen voorkomen door preventie. Zij wil daarvoor ten eerste een correct beeld over zelfverwonding verspreiden door o.a. het geven van vormingen en opleidingen. De doelstelling van Verwonderd is dat de Vlaming zich over enkele jaren een beeld kan vormen van wat zelfverwondend gedrag inhoudt en hoe er het best mee kan worden omgegaan. Daarnaast wil de vereniging een groot deel van mensen die te maken krijgen met zelfverwonding bereiken en met elkaar in contact brengen.

 

Als laatste wil de vereniging graag dat de tekorten in de hulpverlening worden aangepakt en verbeterd. Dit willen ze doen door met het beleid en hulpverleners samen te zitten. Op deze manier wil de vereniging aan belangenbehartiging doen.

 

Ambulante behandelingen
In het kader van een interuniversitair onderzoek door KUL en VUB samen ontwikkelde prof. Imke Baetens twee gespecialiseerde ambulante behandelingen voor deze jongeren (en hun ouders). Daarnaast motiveerde ze 45 erkende psychotherapeuten - verspreid over heel Vlaanderen - om deel te nemen. In de studie biedt professor Baetens 300 jongeren een behandeling op maat aan en wordt de effectiviteit van de interventie in kaart gebracht.

 

“Sinds 1 december zijn reeds veertig jongeren in therapie over heel Vlaanderen, maar we hebben nog capaciteit nodig voor 260 jongeren (tussen 12 en 18 jaar oud) die op zoek zijn naar gespecialiseerde ambulante therapie. Er zijn verspreid over Vlaanderen 45 therapeuten opgeleid: in elke regio in Vlaanderen vind je een gespecialiseerde therapeut.”

 

Contactgegevens van therapeuten of centrale aanmelding is te vinden via www.zelfverwonding.be. Info overVerwonderd kan hier worden bekeken

Ook jij kan ons je herstelverhaal of blog doorsturen op blog@verwonderd.be.